Thursday, September 10, 2009

Bacaan Surah Mengikut Hari dan Solat

Bacaan surah dalam solat fardhu:

Subuh Isnin –/r1: Al-Fajr – r2: Al-Balad

Isnin/malam Selasa (Maghrib) - /r1 Al-Kaafiruun - r2: Al Ikhlash
(Isyak) - /r1:Al’Aadiyat - r2: Al Qaari’ah


Subuh Selasa – /r1: Al-Buruj - r2: Ath-Thaariq

Selasa/malam Rabu (Maghrib) - /r1: Al-Falaq - r2: An-naas
(Isyak) - /r1:Al-Fil - r2: Al-Qurasy


Subuh Rabu - /r1: Asy Syams - r2: Alam Nasyrah

Rabu / malam Khamis (M) - /r1: Al Maa’uun – r2: Al Kauthsar
(I) - /r1: Adh Dhuha - r2: Alam Nasyrah


Subuh Khamis - /r1: Al- Lail – r2: Adh Dhuha

Khamis / malam Jumaat (M) - /r1: Al-Kaafiruun - r2 : Al Ikhlash
(I) - /r1: Al-A’alaa - r2: Al Ghaasyiyah


Subuh Jumaat - /r1: Al-A’alaa – r2: Al Ghaasyiyah
(Nota: lebih afdal dibaca surah As Sajadah dibahagi dua. Di-‘r1’ membaca hingga melepasi ayat dimana disunatkan sujud tilawah. Seterusnya ditamatkan surah tersebut pada ‘r2’)

Jumaat / malam Sabtu (M) -/r1: Al Falaq - r2 : An naas
(I) -/r1: Alam Nasyrah – r2: An Nashr

Subuh Sabtu - /r1: Asy Syams - r2: Alam Nasyrah

Sabtu / malam Ahad (M) -/r1: Al Fil - r2: Al Qurasy
(I) -/r1: At Tiin - r2: Al Qadr


Subuh Ahad - /r1: Al- Infithaar – r2: Al Muthaffifiin

Ahad / malam Isnin (M) -/r1: Al Maa’uun - r2 : Al Kauthsar
(I) -/r1: Az Zalzalah - r2: At Takaatsaur

diambil dari:
http://www.darulnuman.com/cgi-bin/forum/YaBB.pl?board=2&action=display&num=334

No comments:

Post a Comment